Opvanglocaties - gastouderbureau W-caremidden
Hieronder vind u per plaats een overzicht van de door ons bemiddelde opvanglocaties, met een link naar het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daar kunt u het inspectierapport, dat door de GGD is opgesteld, inzien.
Ook kunt u hier het laatst beschikbare inspectie rapport van gastouderbureau W-caremidden inzien: Inspectierapport 2021
Amersfoort
173328404,
Nijkerk
121088133, 218416350,
Soest
100022340, 162327237, 951090525,
Soesterberg
261145708, 167644397, 255125677, 854556163,